Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Dalia Toader - Drept Penal Roman - Note de curs


Dalia Toader - Drept Penal Român - Note de curs

Bucureşti, 2005

TITLUL I NOŢIUNI GENERALE

Capitolul I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE   3
Secţiunea I: Dreptul penal ca ramură de drept                              3
1.   Noţiunea dreptului penal                              3
2.   Obiectul dreptului penal obiect al dreptului penal                             5
3.   Necesitatea dreptului penal                              5
4.   Relaţiile de apărare socială în perspectivă istorică                           6
5.   Caracterele dreptului penal                              7
6.   Scopul dreptului penal                             8
7.   Politica penală                             8
8.   Sarcinile dreptului penal                             9
9.   Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept                   9
Secţiunea a II-a: Ştiinţa dreptului penal                             10
1.   Ştiinţa dreptului penal - ramură a ştiinţelor juridice                        10
2.   Ştiinţele penale (criminale)                             11
Secţiunea a III-a: Principalele şcoli şi curente de politică penală             12
1.    Apariţia şcolilor de politică penală .                  12
2.   Doctrina clasică                             13
3.   Doctrina pozitivistă                             14
4.   Sisteme eclectice                             16
5.   Sisteme contemporane .                            17
Secţiunea a IV-a: Evoluţia dreptului penal român modern                       18
1.   Codul penal de la 1865 .                            18
2.   Codul penal de la 1937 (Codul penal Carol al II-lea)                      19
3.   Evoluţia dreptului penal român (1938-1969) .                            19
4.   Codul penal de la 1969 .                            20
Secţiunea a V-a: Principiile fundamentale ale dreptului penal                 20
1.   Noţiune .                            20
2.   Cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal                      21
Secţiunea a VI-a: Izvoarele dreptului penal                             24
1.   Noţiunea şi cadrul izvoarelor dreptului penal  .                            24
2.   Izvoarele dreptului penal în special .                            26
Secţiunea a VIl-a: Raporturile juridice penale                             31
1.   Noţiune şi caracterizare                             31
3.   Faptele juridice penale .                            34

Capitolul II: LEGEA PENALĂ                             35

Secţiunea I: Noţiune, structură, interpretare .                            35
1.   Noţiune şi categorii de legi penale .                            35
2.   Criterii de clasificare a legilor penale                             35
3.   Normele de drept penal                             36
4.   Interpretarea legii penale  .                            38 Secţiunea a II-a: Aplicarea legii penale în spaţiu .                            41
1.   Consideraţii generale                             41
2.   Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu .                            41
3.   Aplicarea legii penale în raport cu faptele săvârşite pe teritoriul ţării                               42
4.   Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara
teritoriului ţării                             46
5.   Cooperarea internaţională în lupta contra criminalităţii                   48
6.   Extrădarea                             51
Secţiunea a III-a: Aplicarea legii penale în timp                             56
1.   Preliminarii .                            56
2.   Principiul activităţii                             57
3.   Principiul neretroactivităţii legii penale .                            58
4.   Principiul retroactivităţii legii penale .                            59
5.   Principiul ultraactivităţii legii penale temporare .                            60
6.   Aplicarea legii penale în situaţii tranzitorii                             60
7.   Principiul aplicării legii penale mai  favorabile infracţiunilor nedefinitiv judecate .                            61
8.    Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor  definitive                      62

TITLUL II INFRACŢIUNEA ŞI SANCŢIUNILE DE DREPT PENAL

Capitolul 1: NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE ESENŢIALE  ALE INFRACŢIUNII .                            65

Secţiunea I: Noţiunea de infracţiune .                            65
1.   Preliminarii .                            65
2.   Definiţia generală a infracţiunii .                            66

Secţiunea a II-a: Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii                             66
1.   Fapta care prezintă pericol social .                            66
2.   Fapta săvârşită cu vinovăţie                              68
3.   Prevederea în lege ca trăsătură esenţială a infracţiunii                    71

Capitolul II: CONŢINUTUL INFRACŢIUNII .                             73
Secţiunea I: Aspecte generale                              73
1.   Noţiuni .                             73
2.   Structura conţinutului infracţiunii .                             74
Secţiunea a II-a: Factorii infracţiunii . .                           75
1.   Obiectul infracţiunii                              75
2.   Subiecţii infracţiunii .                             76
3.   Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii                              78
Secţiunea a III-a: Conţinutul constitutiv al infracţiunii                             79
1.   Noţiuni                              79
2.   Latura obiectivă                              79
3.   Latura subiectivă                             81

Capitolul III: ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI .                            83
Secţiunea I: Aspecte generale .                            83
1.   Preliminarii despre înlăturarea caracterului penal al faptei              83
2.   Cadrul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei                   84
Secţiunea a II-a: Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin
înlăturarea vinovăţiei  , .                            85
Subsecţiunea I: Legitima apărare                              85
1.   Noţiune şi caracterizare                              85
2.   Condiţiile legitimei apărări                             86
Subsecţiunea a II-a: Starea de necesitate                             90
Subsecţiunea a III-a: Constrângerea fizică şi constrângerea morală         93
1.   Constrângerea fizică .                            93
2.   Constrângerea morală                             94
Subsecţiunea a IV-a: Cazul fortuit .                            95
Subsecţiunea a V-a: Iresponsabilitatea                             97
Subsecţiunea a VI-a: Beţia .                            98
Subsecţiunea a VII-a: Minoritatea făptuitorului                             100
Subsecţiunea a VIII-a: Eroarea de fapt                             101
Secţiunea a IV-a: Înlăturarea caracterului penal al faptei prin lipsa pericolului social                             105
1.   Preliminarii .                            105
2.    Lipsa pericolului social ca trăsătură esenţială a infracţiunii            106
3.   Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzută de  legea penală 106
Secţiunea a IV-a: Lipsa prevederii în legea penală .                            111
1.   Noţiune şi cadru .                            111
2.   Efecte juridice                             112

Capitolul IV: ASPECTE  GENERALE  PRIVIND  SANCŢIUNILE  DE DREPT PENAL                             113

Secţiunea I: Preliminarii privind sancţiunile de drept penal                     113
1.   Noţiunea şi caracterele sancţiunilor de drept pena!                         113
2.   Felurile sancţiunilor de drept penal                             114
Secţiunea a II-a: Sancţiunile de drept penal în legislaţia penală română actuală                            115
 1.    Principiile sancţiunilor de drept penal .                            115
2.   Cadrul sancţiunilor de drept penal în codul penal român                117

Capitolul V: PEDEPSELE .                            118
Secţiunea I: Aspecte generale                             118
1.   Noţiunea şi caracterizarea pedepsei                             118
2.   Scopul şi funcţiile pedepsei.                            119
3.   Felurile pedepselor .                            121
Secţiunea a II-a: Pedepsele principale în dreptul penal român                 123
1.   Preliminarii privind pedepsele principale                             123
2.   Detenţiunea pe viaţă .                            123
3.   Închisoarea .                            125
4.   Amenda                             127
Secţiunea a III-a: Pedepsele complimentare şi pedepsele accesorii  . 129
1.   Aspecte generale privind pedepsele complimentare                        129
2.   Interzicerea unor drepturi .                            178
3.   Degradarea militară                             180
4.   Pedepsele accesorii                             180

Capitolul VI: RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR                    185
Secţiunea I: Aspecte generale privind sancţionarea infractorilor minori  185
Secţiunea a III-a:   Pedepsele aplicabile minorului şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora               189
1.   Pedepse aplicabile minorului .                            189

Capitolul VII: MĂSURILE DE SIGURANŢĂ                             194
Secţiunea I: Aspecte generale .                            194
1.   Noţiune şi caracterizare                             194
2.   Cadrul măsurilor de siguranţă . -.                             195
Secţiunea a II-a: Măsurile de siguranţă în special                             196
1.    Obligarea la tratament medical .                            196
2.   Internarea medicală                             197
3.   Interzicerea unei funcţii sau profesii                             198
4.   Interzicerea de a se afla în anumite localităţi .                            200
5.   Expulzarea                             202
6.   Confiscare specială                             203
7.    Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată                     206

Capitolul VIII: FORMELE INFRACŢIUNII .                            210
Secţiunea 1: Consideraţii generale                             210
1.   Desfăşurarea activităţii infracţionale .                            210
2.   Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale .                            212
Secţiunea a Ii-a: Actele preparatorii                            213
1.   Noţiune şi feluri .                            213
2.   Regimul actelor preparatorii                             213
Secţiunea a IlI-a: Tentativa                              215
1.   Aspecte generale .                             215
2.   Felurile tentativei                              218
3.   Infracţiuni la care tentativa nu este posibilă .                             222
4.   Incriminarea şi sancţionarea tentativei                              223
5.   Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului                           224
Secţiunea a IV-a: Infracţiunea consumată                             226
1.   Noţiune şi caracterizare                             226
2.   Infracţiunea fapt epuizat .                            227

Capitolul IX: UNITATEA DE INFRACŢIUNE                             230
Secţiunea a I-a: Consideraţii generale .                            230
li   Felurile unităţii de infracţiune                             230
Secţiunea a Ii-a: Unitatea naturală de infracţiune .                            231
Secţiunea a IlI-a; Unitatea legală de infracţiune .                             235
1.   Infracţiunea continuată .                             235
2.   Infracţiunea complexă                              238
3.   Infracţiunea progresivă                              242
4.   Infracţiunea de obicei .                             243

Capitolul X: PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI .                             247
Secţiunea I: Generalităţi privind pluralitatea de infracţiuni                      247
1.    Conceptul şi caracterizarea pluralităţii de infracţiuni                     247
2.   Formele pluralităţii de infracţiuni .                             247
Secţiunea a Ii-a: Concursul de infracţiuni .                             248
1.   Noţiune şi condiţii                              248
2.   Formele concursului de infracţiuni                              249
3.   Tratamentul penal al concursului de infracţiuni                              252
4.   Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente                      257
Secţiunea a III-a: Recidiva                             258
1.   Aspecte generale                             258
2.   Modalităţile recidivei .                            259
3.   Recidiva mare postcondamnatorie .                                    262
4.   Recidiva mare postexecutorie                                     265
5.   Recidiva mică .                                    267
6.   Tratamentul penal al recidivei .                                    268
Secţiunea a IV-a: Pluralitatea intermediară de infracţiuni                        273
1.   Noţiune şi condiţii                             273
2.    Tratamentul penal al pluralităţii intermediare de infracţiuni           274

Capitolul XI:   PLURALITATEA DE INFRACTORI .                            279
Secţiunea I: Aspecte generale privind pluralitatea de infractori               279
1.   Noţiune şi caracterizare                             279
2.   Formele pluralităţii de infractori                             279
Secţiunea a Ii-a: Participaţia penala                             281
1.   Aspecte generale privind participaţia penală .                            281
2.   Autoratul şi coautoratul                             283
3.   Instigarea                             285
4.   Complicitatea .                            289
5.   Participaţia improprie                              292
6.   Tratamentul penal al participaţiei .                             294

TITLUL III RĂSPUNDEREA PENALĂ

Capitolul I: RĂSPUNDEREA PENALĂ – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL                                       302
Secţiunea I: Consideraţii generale                             302
Secţiunea a Ii-a: Principiile răspunderii penale .                             303
1.   Noţiunea şi cadrul principiilor răspunderii penale                           303
2.   Principiile răspunderii penale în special                               304
Capitolul II: ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE                          307
Secţiunea I: Consideraţii generale.                             307
Secţiunea a Ii-a: Reglementarea instituţiei înlocuirii
 răspunderii penale                              308

Capitolul III: CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ .                     312
Secţiunea I: Aspecte generale .                             312
Secţiunea a II-a: Amnistia .                             313
1.   Noţiune, caracterizare şi feluri .                             313
2.   Efectele amnistiei .                             315
Secţiunea a IlI-a: Prescripţia răspunderii penale .                             316
1.   Caracterizare şi noţiune                              316
2.   Termenele de prescripţie a răspunderii penale .                             317
Secţiunea a IV-a: Lipsa plângerii prealabile                              321
Secţiunea a V-a: împăcarea părţilor .                             325

TITLUL IV APLICAREA PEDEPSELOR
Capitolul I: INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR                             330
Secţiunea I: Aspecte generale                             330
1.   Noţiune şi cadru                             330
2.   Forme şi modalităţi de individualizare .                            331
Secţiunea a II-a: Individualizarea judiciară a pedepselor                         332
1.   Noţiune şi criterii generale de individualizare .                            332
2.    Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei                 333
3.   Circumstanţe atenuante                                    336
4.   Circumstanţe agravante .                             340
5.   Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei        344
Secţiunea a IlI-a: Individualizarea judiciară a executării pedepselor        345
1.   Aspecte generale .                             345
2.    Suspendarea condiţionată a executării pedepsei                             346
3. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere                              353
4. Executarea pedepsei la locul de muncă                                       359
5.   Calculul pedepselor                              366
6.   Liberarea condiţionată                              368
7.   Liberarea condiţionată în   cazul   detenţiunii pe viaţă                     373
8.   Executarea pedepsei într-o închisoare militară                              374

Capitolul 11:  ÎNLĂTURAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI A CONSECINŢELOR CONDAMNĂRII                              381
Secţiunea 1: înlăturarea executării pedepsei .                             381
1.   Preliminarii despre cauzele care înlătură executarea pedepsei         381
2.   Graţierea .                             381
3.   Prescripţia executării pedepsei .                            386
Secţiunea a II-a: înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare                        388
1.   Aspecte generale privind reabilitarea .                            388
2.   Efectele reabilitării .                            389
3.   Trăsături caracteristice ale reabilitării                             390
4.   Reabilitarea de drept                             390
5.   Reabilitarea judecătorească                                     393

Download link: Dalia Toader - Drept Penal Roman - Note de curs

Categoria: Drept

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Apr 19, 2011

Vizualizari: 1886

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...