Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Gheorghe POPA, Lucel SIRGHI - Bazele Fizicii Plasmei


Bazele Fizicii Plasmei


Autori:

Gheorghe POPA, Lucel SIRGHI - Facultatea de Fizica,Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, 2000

Cuprins:

Gheorghe Popa - Fizica plasmei

1 Noţiuni introductive
1.1 Introducere. Definiţia plasmei.
1.2 Plasma în laborator şi în natură
1.3 Aplicaţii ale plasmei

2 Mărimi şi parametri specifici plasmei
2.1 Densităţi de particule, gradul de ionizare, densitatea de sarcină şi distanţa medie dintre particule. Drumul liber mediu al particulelor.
2.2 Echilibrul termodinamic şi temperaturi caracteristice plasmei
2.3 Funcţii de distributii ale vitezelor. Valori medii. Curenţi termici.
2.4 Ecranarea Debye. Lungimea Debye
2.5 Frecvenţe caracteristice plasmei
2.6 Pătura de sarcină spaţială

3 Modele Teoretice în Fizica Plasmei
3.1 Modelul uniparticulă
3.2 Modelul macroscopic sau modelul plasmei ca fluid
3.3 Modelul cinetic

4 Metode de diagnoză a plasmei
4.1 Metode electrice de diagnoză
4.2 Metode spectrale de diagnoză a plasmei
4.3 Metode de microunde în diagnoza plasmei

5 Modelul uniparticulă
5.1 Ecuaţia generală de mişcare a particulelor încărcate electric în câmpuri electrice şi magnetice. Legea de conservare a energiei.
5.2 Mişcarea particulelor încărcate în câmpuri statice şi uniforme
5.3 Aproximaţia adiabatică a mişcării particulelor în câmpuri nestaţionare şi câmpuri neuniforme.
5.4 Mişcarea particulelor plasmei în câmpuri nestaţionare
5.5 Mişcarea particulelor în câmp magnetic static şi neuniform

6. Procese elementare în plasmă
6.1 Introducere. Clasificarea proceselor elementare
6.2 Procese elementare de volum
6.3. Secţiuni eficace de ciocnire
6.4. Coeficientul a Townsend
6.5. Procese elementare de suprafaţă

7 Fenomene de transport
7.1 Ecuaţia de difuzie. Moduri de difuzie. Timpul de difuzie
7.2. Difuzia liberă
7.3. Difuzia ambipolară
7.4. Difuzia particulelor în plasme magnetizate şi slab ionizate
7.6. Difuzia particulelor în plasme magnetizate şi total ionizate
7.7. Difuzia Bohm
7.8. Difuzia neoclasică

8 Metode şi instalaţii de producere a plasmelor în laborator
8.1 Producerea plasmelor de temperatură joasă
8.1.1 Plasma descărcărilor electrice în gaze
8.1.2 Plasma descărcării luminiscente
8.1.3 Plasma descărcării electrice în gaze de joasă presiune în instalaţia cu confinare magnetică multipolară
8.1.4 Descărcarea electrică luminiscentă cu catod dublu. Efectul catodului cavitar
8.1.5 Descărcarea magnetron
8.1.6 Descărcarea electrică de RF în gaze rarefiate
8.1.7 Arcul electric
8.1.8 Descărcarea corona
8.2 Plasma de sinteză
8.2.1 Convertorul termoionic
8.2.2 Maşina Q
8.3 Producerea plasmelor de temperatură înaltă (de interes termonuclear)
8.3.1 Criteriul Lowson
8.3.2 Fuziunea laser
8.3.3 Plasma descărcărilor "pinch"
8.3.4 Plasma confinată magnetic. Instalaţia Tokamak

Download link: Gheorghe POPA, Lucel SIRGHI - Bazele Fizicii Plasmei

Categoria: Fizica

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Aug 29, 2019

Vizualizari: 2207

Cele mai vizualizate articole din categorie
Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...