Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Mihai GAFENCU - Cultivarea limbii romane in liceu


Autori: Mihai GAFENCU,  Dorina MÂRGINEANŢU, Vasile ŞERBAN, Vasile ŢÂRA
Titlu: Cultivarea limbii romane in liceu
Editura Didactică şi Pedagogică BUCUREŞTI - 1983

CUPRINS

Prefaţă

Stilurile limbii
Stilul (limbajul) tehnico-ştiinţific
Stilul (limbajul) publicistic
Stilul (limbajul) oficial-administrativ
Stilul beletristic
Compuneri pe bază de texte literare
Analize literare

Vocabularul
Arhaismele, Neologismele, Regionalismele
Argoul, Jargonul

Sensul cuvintelor
Metafora, Metonimia, Sinecdoca

Evoluţia sensului unor cuvinte
Monosemie şi polisemie
Omonimele, Sinonimele, Antonimele, Paronimele

Imbogăţirea vocabularului
Imprumuturile
Mijloace interne
Derivarea, Compunerea, Schimbarea valorii gramaticale

Fonetica. Probleme de ortografie şi ortoepie
Rostirea şi scrierea vocalelor
Rostirea şi scrierea consoanelor
Accentul
Despărţirea cuvintelor în silabe

Morfologia
Substantivul
Articolul
Adjectivul
Numeralul
Pronumele
Verbul
Adverbul
Prepoziţia
Conjuncţia
Interjecţia

Probleme de sintaxă în exprimarea corectă
Topica
Acordul gramatical
Vorbirea directă şi indirectă

Bibliografie

Download link: Mihai GAFENCU - Cultivarea limbii romane in liceu

Categoria: Litere

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Apr 15, 2011

Vizualizari: 1459

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...