Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Fizica - Manual pentru clasa a IX-a editia 1981


Autori: Anatolie Hristev, Vasile Fălie, Dumitru Manda
Titlu: Fizica - Manual pentru clasa a IX - a
Tip: manual
Editura Didactica si Pedagogica, 1981

Cuprins

CUPRINS

CAP. 1. MIŞCAREA ŞI REPAUSUL
1.1.    Sistem de referinţă
1.2.    Punct material
1.3.    Traiectorie. Coordonate. Legea mişcării
1.4.    Vector de poziţie
1.5.    Deplasare
1.6.    Mărimi vectoriale
1.7.    Viteza
1.8.    Acceleraţia
1.9.    Clasificarea mişcărilor punctului material
1.10.    Relativitatea mişcării mecanice
1.11.    Compunerea mişcărilor
1.12.    Reprezentarea grafică a legii mişcării
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 2. PRINCIPIILE MECANICII NEWTONIENE
2.1.    Principiul inerţiei
2.2.    Sisteme de referinţă inerţiale
2.3.    Principiul fundamental al dinamicii
2.4.    Principiul acţiunilor reciproce
2.5.    Principiul suprapunerii forţelor
2.6.    Principiul relativităţii în mecanica newtoniană
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 3. MIŞCAREA PUNCTULUI MATERIAL SUB ACŢIUNEA UNOR TIPURI DE FORŢE
3.1. Mişcarea rectilinie uniformă
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.2. Mişcarea rectilinie uniform variată
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.3.    Mişcarea corpurilor sub acţiunea greutăţii
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.4.    Forţele de frecare
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.5.    Mişcarea circulară uniformă
Problemă rezolvată
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.6.    Forţe elastice
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme
3.7.    Legea atracţiei universale a lui Newton. Cîmpul gravitaţional
3.8.    Masa gravifică. Relaţia dintre masa gravifică şi masa inerţială. Sateliţii artificiali
Problemă rezolvată
Intrebări. Exerciţii. Probleme.

CAP. 4. ENERGIA MECANICĂ A PUNCTULUI MATERIAL ŞI A SÎSTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE
4.1.    Lucrul mecanic efectuat la mişcarea punctului material într-un cîmp de forţe
4.2.    Energia cinetică. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
4.3.    Energia potenţială a punctului material în cîmp conservativ de forte. Energia mecanică a punctului material în cîmp conservativ de forţe
4.4.    Conservarea energiei mecanice
4.5.    Sisteme de puncte materiale. Forţe interne şi forţe externe
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 5. IMPULSUL MECANIC
5.1.    Teorema impulsului pentru punctul material. Conservarea impulsului
5.2.    Teorema impulsului şi legea conservării impulsului pentru un sistem de două particule
5.3.    Teorema impulsului şi legea conservării impulsului pentru un sistem oarecare de particule
5.4.    Centrul de masa al unui sistem de două particule
5.5.    Centrul de masă al unui sistem oarecare de particule
5.6.    Ciocniri
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 6. MOMENTUL CINETIC    .
6.1.    Momentul forţei. Momentul cinetic al punctului material
6.2.    Teorema momentului cinetic pentru punctul material. Conservarea momentului cinetic
6.3.    Teorema momentului cinetic total al unui sistem mecanic. Conservarea momentului cinetic total
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 7. CINEMATICA ŞI DINAMICA RIGIDULUI
7.1.    Noţiunea de rigid
7.2.    Viteza şi acceleraţia unghiulară
7.3.    Energia cinetică de rotaţie. Momentul de inerţie al unui rigid
7.4.    Legile cinematicii şi dinamicii solidului rigid
Probleme rezolvate
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 8. ECHILIBRUL MECANIC AL CORPURILOR
8.1.    Sistem, de forţe concurente. Rezultanta. Mişcarea de translaţie
8.2.    Compunerea forţelor paralele. Cuplul de forţe. Mişcarea de rotaţie
8.3.    Centrul de greutate
8.4.    Echilibrul mecanic. Condiţii de echilibru
8.5.    Echilibrul în cîmp gravitaţional. Echilibrul şi energia potenţială
Intrebări. Exerciţii. Probleme

CAP. 9. MECANICA FLUIDELOR
9.1.    Starea fluidă.
9.2.    Noţiunea de presiune
9.3.    Statica fluidelor: hidrostatica şi aerostatica
9.4.    Dinamica fluidelor
Intrebări. Exerciţii. Probleme.

CAP. 10. UNDE ELASTICE. NOŢIUNI DE ACUSTICĂ
10.1.    Oscilatorul liniar armonic. Compunerea oscilaţiilor
10.2.    Pendulul gravitaţional. Rezonanţa
10.3.    Propagarea mişcării oscilatorii

Download link: Fizica - Manual pentru clasa a IX-a editia 1981

Categoria: Fizica

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Mar 9, 2011

Vizualizari: 10718

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...