Faculty.ro - acces liber la cunoastere - carti, cursuri, seminarii & student fun
Reclama
Fizica - Manual pentru clasa a X-a editia 1996


Autori: D. Borsan, A. Costescu, M. Sandu, M. Petrescu-Prahova
Titlu: Fizica - Manual pentru clasa a X - a
Tip: manual
Editura Didactica si Pedagogica, 1996

Cuprins

Partea întâi FENOMENE TERMICE

Capitolul 1. Structura substanţei

1.1.    Structura discontinuă a substanţei
1.1.1.    Fenomene care evidenţiază structura discontinuă a substanţei
1.1.2.    Experienţe care evidenţiază mişcarea moleculelor
1.1.3.    Unele mărimi legate de structura discretă a substanţei
1.2.    Fenomene termice. Metode de studiu
1.3.    Forţe intermoleculare. Energiile moleculelor (cinetică şi potenţială)
1.4.    Modele cinetico-moleculare ale stărilor de agregare

Capitolul 2. Noţiuni termodinamice de bază

2.1.    Sistem termodinamic. Starea sistemului termodinamic
2.1.1.    Sistem termodinamic
2.1.2.    Starea sistemului termodinamic. Parametri de stare
2.1.3.    Starea de echilibru termodinamic
2.1.4.    Transformări de stare
2.1.5.    Procese reversibile şi ireversibile
2.1.6.    Interacţiuni ale sistemului termodinamic cu mediul exterior.Postulatul echilibrului.
2.2.    Temperatura
2.2.1.    Principiul tranzitivităţii echilibrului termic. Temperatura empirică
2.2.2.    Scara Celsius. Scara Kelvin.
2.2.3.    Ecuaţii de stare

Capitolul 3. Teoria cinetico-moleculară

3.1.    Haosul molecular şi legile statistice
3.2.    Modelul gazului ideal
3.3.    Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculară
3.4.    Interpretarea cinetico-moleculară a temperaturii
3.5.    Ecuaţiile de stare ale gazului ideal (ecuaţia termică de stare şi ecuaţia calorică de stare)
3.6.    Transformări simple ale gazului ideal
3.6.1.    Legea Boyle-Mariotte sau legea transformării izoterme
3.6.2.    Legea Gay-Lussac sau legea transformării izobare
3.6.3.    Legea lui Charles sau legea transformării izocore
3.6.4.    Ecuaţia Clapeyron-Mendeleev

Capitolul 4. Principiile termodinamicii

4.1.    Lucrul mecanic în termodinamică
4.1.1. Interpretarea geometrică a lucrului mecanic
4.2.    Principiul întâi al termodinamicii
4.2.1.    Energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare. Lucrul mecanic într-un proces adiabatic. Căldura, mărime de proces
4.2.2.    Enunţul primului principiu al termodinamicii
4.2.3.    Coeficienţi calorici
4.2.4.    Relaţia lui Robert Mayer
4.2.5.    Expresiile lucrului mecanic, căldurii şi variaţiei energiei interne în transformările simple ale gazului ideal
4.3.    Principiu] al doilea al termodinamicii
4.3.1.    Lucrul mecanic în transformări ciclice monoterme. Formularea Thomson pentru principiul al doilea al termodinamicii
4.3.2.    Lucrul mecanic într-o transformare ciclică bitermă.Principiul al doilea al termodinamicii ta formularea lui R. Clausius
4.3.3.    Ciclul Carnot. Formularea Carnot pentru principiul al doilea al termodinamicii
4.3.4.    Tipuri de motoare termice

Capitolul 5. Structura corpurilor solide

5.1.    Structura solidelor
5.2.    Dilatarea solidelor

Capitolul 6. Studiul lichidelor

6.1.    Structura lichidelor. Mişcarea termică în lichide
6.2.    Dilatarea lichidelor
6.3.    Fenomene superficiale
6.3.1.    Stratul superficial. Coeficientul de tensiune superficială
6.3.2.    Forţe de adeziune. Forţe de coeziune. Forma stratului superficial
6.3.3.    Fenomene capilare. Legea lui Jurin

Capitolul 7. Transformări de fază

7.1.    Izotermele lui Andrews. Starea critică. Lichefierea gazelor
7.2.    Vaporizarea şi condensarea
7.2.1.    Vaporizarea în vid
7.2.2.    Vaporizarea în atmosferă gazoasă
7.2.3.    Vaporizarea la suprafaţă (evaporarea)
7.2.4.    Vaporizarea în toată masa lichidului (fierberea)
7.3.    Topirea şi solidificarea
7.4.    Sublimarea şi desublimarea
7.5.    Starea triplă a substanţei
7.6.    Calorimetria

Partea a doua

FENOMENE ELECTRICE Şl MAGNETICE

Capitolul 8. Câmpul electrostatic

8.1.    Interacţiunea electrică. Intensitatea câmpului electric
8.1.1.    Procese de electrizare. Sarcina electrică
8.1.2.    Legea lui Coulomb
8.1.3.    Intensitatea câmpului electric
8.1.4.    Lucrul mecanic efectuat de câmpul electric produs de o sarcină electrică punctiformă
8.1.5.    Caracterul conservativ al câmpului electrostatic. Potenţialul electric
8.1.6.    Energia potenţială de interacţiune a două sarcini clcctrice punctiforme
8.1.7.    Conductor izolat în câmp electrostatic
8.2.    Capacitatea electrică
8.2.1.    Capacitatea electrică a unui conductor izolat
8.2.2.    Condensatorul. Expresia capacităţii condensatorului plan
8.2.3.    Gruparea condensatoarelor
8.2.4.    Dielectrici în câmp electric
8.2.5.    Energia câmpului electric dintre armăturile unui condensator. Densitatea de energie a câmpului electrostatic
8.2.6.    Deviaţia fasciculelor de electroni în câmp electric

Capitolul 9. Curentul electric staţionar

9.1.    Curentul electric în conductoare metalice
9.1.1.    Circuitul electric
9.1.2.    Intensitatea curentului electric
9.2.    Legile circuitului electric
9.2.1.    Tensiunea electrică. Tensiunea electromotoare
9.2.2.    Rezistenţa. Rezistivitatea
9.2.3.    Legea lui Ohm
9.2.4.    Reostate
9.2.5.    Legile lui Kirchhoff
9.2.6.    Gruparea rezistoarelor
9.2.7.    Gruparea generatoarelor
9.2.8.    Şuntul ampermetrelor şi rezistenţa adiţională a voltmetrelor
9.2.9.    Divizorul de tensiune. (Potenţiometrul)
9.3 Energia şi puterea curentului electric
9.4. Curentul electric în electroliţi
9.4.1.    Disociaţia electrolitică
9.4.2.    Electroliza şi legile ei

Capitolul 10. Câmpul magnetic al curentului electric

10.1.    Câmpul magnetic
10.1.1.    Spectrul câmpului magnetic
10.1.2.    Acţiunea câmpului magnetic asupra conductoarelor parcurse de curent electric. Inducţia câmpului magnetic
10.1.3.    Fluxul magnetic
10.1.4.    Câmpul magnetic produs deanumiţi curenţi electrici staţionari
10.1.5.    Interacţiunea magnetică a conductoarelor parcurse de curent electric staţionar. Definiţia amperului
10.2.    Forţa Lorentz. Mişcarea purtătorilor de sarcină electrică în câmp magnetic

Capitolul 11. Inducţia electromagnetică

11.1.    Fenomenul de inducţie electromagnetică
11.2.    Sensul curentului electric indus. Regula Iui Lenz
11.3.    Legea Inducţiei electromagnetice
11.4.    Autoinducţia. Inductanţa unui circuit
11.5.    Energia câmpului magnetic

Download link: Fizica - Manual pentru clasa a X-a editia 1996

Categoria: Fizica

Cuvinte cheie:

Adaugat in: Mar 9, 2011

Vizualizari: 15936

Articole similare
Scop

Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.

Cauta

cuvant:

Autentificare

username:

Password:

Contact Us

Loading...